Wetenschappelijke factsheet

Wetenschappelijke toets artikel 3.1 Comptabiliteitswet-bijlage bij het beleidsvoorstel Gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden - prof. dr. Hens Runhaar en dr. ir. Wim de Haas

Download Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.