Wetenschapstoets : Wetenschapstoets artikel 3.1 Comptabiliteitswet-bijlage bij het beleidsvoorstel Gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op 3.1 CW-toets voorstel gerichte opkoop

Indiener R.P. Jansma, griffier