Motie

Motie van de leden De Groot en Bromet over ruimtelijke kwaliteit verbinden met de wateropgave

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-07-2021
34682-86Toezegging ambtelijke inschatting opgave ruimtelijke kwaliteit bij wateropgave

04-06-2021
35325-3Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (Kamerstuk 35325-2)

02-06-2021
27625-541Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021