Motie

Motie van de leden Wassenberg en Graus over een verbod op het doden van gezelschaps- en landbouwhuisdieren door particulieren

Download Download

Indieners