Brief regering : Beleidsreactie op Parlementaire Ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Download

Indieners

 • Indiener
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Medeindiener
  A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
 • Medeindiener
  S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
 • Medeindiener
  S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
 • Medeindiener
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Medeindiener
  F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29754-572 Motie van de leden Kuiken en Becker over risicogericht toezicht op informeel onderwijs wettelijk mogelijk maken

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsreactie op het verslag van de POCOB

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsreactie op het verslag van de POCOB

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

29614-82 Motie van de leden Sjoerdsma en Segers over een nieuw onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over buitenlandse financiering van moskeeën

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15