Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) : Voorstel van wet

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 4 (overnamebrief d.d. 12 oktober 2023)

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35637-4 Brief van de leden Jasper van Dijk en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de koppeling van het wettelijk minimumloon aan de ontwikkeling van het gemiddelde loon, het informeren van de Kamers en het toevoegen van zware voorhang (Wet indexering minimumloon)

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35637-1 Geleidende brief

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30