Bijgewerkte tekst : 35636, bijgewerkt t/m nr. 4 (overnamebrief d.d. 12 oktober 2023)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35636-8 Verslag

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35636-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35636-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35636-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35636-4 Brief van de leden Jasper van Dijk en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35636-3 Memorie van toelichting

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35636-1 Geleidende brief

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35636-2 Voorstel van wet

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30