Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over ouderschap en adoptie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    H. Schoor, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33836-48 Motie van het lid Bergkamp c.s. over het wegnemen van de knelpunten in de regeling voor meerouderschap

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

33836-31 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een wettelijk startpunt voor het verdelen van zorgplichten over beide ouders

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Adoptie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

VSO Ouderschap en adoptie (31265, nr. 75)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Adoptie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00