Motie

Motie van het lid Van den Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen

Download Download

Indieners