Statenpassage

Motie : Motie van het lid Amhaouch c.s. over het verbeteren van de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven

Download

Indieners

  • Indiener
    Mustafa Amhaouch, Kamerlid CDA
  • Medeindiener
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32545-157 Verslag van een schriftelijk overleg over Financiële markten - consumenten en dienstverlening (o.a. Kamerstuk 32545-152)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32637-451 Reactie op de motie van het lid Amhaouch c.s. over het verbeteren van de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven (Kamerstuk 35570-XIII-27)

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Tweeminutendebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening (32545-157)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00