Verslag van een schriftelijk overleg
Terrorismebestrijding

Verslag van een schriftelijk overleg over Terrorisme

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-11-2020
35570-VI-9Nota van wijziging

15-09-2020
35570-VI-2Memorie van toelichting

15-09-2020
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport