Motie : Motie van het lid Beckerman over het garanderen van woonlastenneutraliteit bij het aardgasvrij maken van woningen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 92
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
DENK 3
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
PvdD 4
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32813-873 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 oktober 2021, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

32813-780 Betaalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven