Amendement

Amendement van de leden Van Nispen en Van den Berge over het verlagen van de griffierechten voor natuurlijke personen met dezelfde percentages als voor rechtspersonen

Download Download

Indieners