Statenpassage

Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (Kamerstuk 27858-518)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Activiteiten

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00