Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35447 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief