Advies Afdeling advisering Raad van State : 35603 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 98
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Krol 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
50PLUS 3
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35603-79 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 maart 2021 over de wijziging Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Eindtekst

35603, eindtekst

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35603-18 Nota van wijziging

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35603-21 Tweede nota van wijziging

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

30603, bijgewerkt t/m nr. 21 (2e NvW, 9 februari 2021)

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek zo spoedig mogelijk toezenden nota van wijziging van de wijziging Tijdelijke wet Groningen

Indiener D.S. Nava, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35603-13 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35603-6 Verslag

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

35603-3 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

35603-2 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35603-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35603-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wijziging Tijdelijke wet Groningen i.v.m. versterking van gebouwen provincie Groningen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven