Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35050-31 Motie van het lid Kwint c.s. over onderzoek of lesmethodes op het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen en de wettelijke kaders

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-91 Motie van het lid Van den Hul over seksuele weerbaarheid op scholen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (35050)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35