Brief lid / fractie

Aangepast voorstel, mede namens de fracties CDA, D66 en CU voor de indeling van de wetgevingsoverleggen

Download Download

Ondertekenaars