Statenpassage

Motie : Motie van het lid Jasper van Dijk over het recht op een tolk voor dove gebarentaligen in een sociale werkplaats

Download

Indieners

  • Indiener
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35070-14 Intermediaire voorzieningen voor auditief en visueel beperkten

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 20:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Uitvoering sociale zekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00