Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de herstart bevolkingsonderzoeken naar kanker

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.C.R.M. Clemens, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29689-1061 Motie van het lid Ploumen over nevenbevindingen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker bespreken met de huisarts

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Pakketbeheer (AO d.d. 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:31

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10
Naar boven