Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Diertens (D66) om de minister van VWS te verzoeken om voor de technische briefing van morgenmiddag ook een spreker namens de GGD-GHOR NL af te vaardigen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.