Geleidende brief : Geleidende brief

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35536-10 Nota naar aanleiding van het verslag i

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35536, bijgewerkt t/m nr. 9 (overnamebrief d.d. 16 maart 2022)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35536-9 Brief van het lid Kathmann inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35536-7 Verslag

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35536-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35536-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35536-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35536-3 Memorie van toelichting

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35536-2 Voorstel van wet

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30