Verslag van een schriftelijk overleg
JBZ-Raad

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 6-7 juli 2020 per videoconferentie en het verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2020

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief