Koninklijke boodschap
Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Koninklijke boodschap

Download Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-08-2020
35526-8Verslag

13-07-2020
35526-2Voorstel van wet

13-07-2020
35526-3Memorie van toelichting