Memorie van toelichting
Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Reactie Interprovinciaal Overleg
Bijlage
Reactie Openbaar Lichaam Bonaire
Bijlage
Reactie VNG en Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Bijlage
Reactie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
Bijlage
Reactie Nationale Ombudsman
Bijlage
Reactie Raad voor de rechtspraak
Bijlage
Reactie Veiligheids beraad
Bijlage
Reactie Openbaar Lichaam Saba en St Eustatius
Bijlage
Reactie Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Bijlage
Reactie Openbaar Ministerie
Bijlage
Reactie Autoriteit Persoonsgegevens
Bijlage
Reactie Wethoudersvereniging
Bijlage
Reactie College voor de Rechten van de Mens
Bijlage
Reactie Bureau Regioburgemeesters
Bijlage
Aandachtspunten Raad voor de rechtspraak
Bijlage
Reactie Nederlandse Orde van Advocaten
Bijlage
T&H toets Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Bijlage
Reactie GGD GHOR
Bijlage
Reactie KNMG
Bijlage
Reactie Politie
Bijlage
Reactie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Bijlage
Reactie Kring van commissarissen van de Koning

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.