Motie

Motie van de leden Dik-Faber en Ellemeet over verankeren van de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden op instellingsniveau

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-09-2020
29282-411Breed pakket voor werken in de zorg

18-08-2020
25295-503Reactie op verzoek commissie over lonen in de zorgsector