Motie (gewijzigd/nader)
Voorjaarsnota 2020

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Snels over een tussentijdse evaluatie door de Algemene Rekenkamer naar de steunmaatregelen (t.v.v. 35450-11)

Download Download

Ondertekenaars