Statenpassage

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28638-207 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 februari 2022, over Mensenhandel en prostitutie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

31015-186 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een online programma ontwikkelen voor slachtoffers van seksueel misbruik

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35300-25 Motie van de leden Segers en Asscher over structureel tien miljoen euro extra ten behoeve van de AVIM

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

28638-166 Motie van het lid Kuik c.s. over een pakket van maatregelen om klanten die seks kopen van minderjarigen te ontmoedigen

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

28638-172 Motie van de leden Segers en Buitenweg over een verkenning naar de toedracht van de recente stijging in aangiften mensenhandel

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20