Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van de governance binnen Tennet

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - verzoek inzake beantwoording schriftelijk overleg opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over opties invulling kapitaalbehoefte TenneT (Kamerstuk 28165-325)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

28165-325 Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven