Verslag van een algemeen overleg
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2020, over MIRT

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-06-2020
35300-A-95Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

28-05-2020
35300-XII-104Motie van de leden Kröger en Schonis over een actieplan fiets

11-12-2019
29984-876Motie van het lid Gijs van Dijk over een pilot met het elektrificeren van dieseltreinen

25-11-2019
35300-A-53Motie van de leden Van der Graaf en Amhaouch over verhoging van de bovenleidingsspanning naar 3 kilovolt

29-11-2018
35000-A-44Motie van het lid Von Martels c.s. over de financiële consequenties van de aanpak van de N35

29-11-2018
35000-A-31Motie van het lid Van Aalst over opwaarderen van de N35

25-09-2018
35000-A-6Motie van het lid Van Aalst over de A1-A35 tussen de knooppunten Azelo en Buren

07-04-2016
29684-128Motie van de leden Aukje de Vries en Jacobi over een aanpassing van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland