Motie : Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over rapporteren over de wijze waarop een vertegenwoordiger bijdraagt aan het verslavingspreventiebeleid

Download

Indieners

Activiteiten

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15