Inbreng verslag schriftelijk overleg
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Inbreng verslag van een schriftelijk overslag inzake beheer Staatsdeelnemingen 2020 (Kamerstuk 28165-327)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.