Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken (onderdeel onderwijs)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.H. Bosnjakovic, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-VIII-170 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over maatwerk voor kinderen met achterstanden

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-169 Motie van het lid Van Meenen over blijvende beschikbaarheid van middelen die afstandsonderwijs mogelijk maken

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-162 Motie van het lid Westerveld c.s. over ervaringen met het afstandsonderwijs benutten voor de aanpak van thuiszitters

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Brief regering

35430-33 Moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april 2020 over de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (Kamerstuk 35430)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-120 Gewijzigde motie van de leden Kwint en Ă–zdil over begeleiden van mbo-studenten bij hun start op de arbeidsmarkt (t.v.v. 34775 VIII-83)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35