Motie : Motie van het lid Geurts over onderzoek naar fiscaal reserveren in de land- en tuinbouw

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
50PLUS 3
Groep Krol/vKA 2
FVD 2
Van Haga 1
Tegen
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 4

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-XIV-76 Invulling van de motie van het lid Geurts over onderzoek naar fiscaal reserveren in de land- en tuinbouw (Kamerstuk 35442-9)

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55
Naar boven