Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 8 ‘Zorg voor kwetsbare mensen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.W. Krijger, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 8 ‘Zorg voor kwetsbare mensen’ (Kamerstuk 25295-249)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-256 Motie van de leden Marijnissen en Segers over een inhoudelijke en ethische analyse van de maatregelen die nu gelden voor verpleeghuizen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Brief regering

25295-249 COVID-19 Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

35430-13 Motie van het lid Van Kent over het opschorten van de kostendelersnorm voor alle groepen uitkeringsgerechtigden

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie

25295-230 Motie van het lid Segers c.s. over het mentaal welzijn van zorgpersoneel, patiënten en de samenleving als geheel

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-185 Motie van het lid Klaver c.s. over voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-171 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Langdurige zorg en het coronavirus (TK 25295-249, paragraaf 8)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven