Rapport
Parlementair onderzoek digitale toekomst

Eindrapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist – Naar meer parlementaire grip op digitalisering”

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Doordacht digitaliseren. Digitalisering doordacht. Resultaten van een onderzoek naar het parlementaire debat over digitaliseringsvraagstukken, 2009-2019
Bijlage
Meer grip op digitalisering. Een internationale vergelijking van parlementaire werkvormen
Bijlage
Navigatiestrategie. Lessen uit drie casusstudies over de kennispositie van de Tweede Kamer op het gebied van digitalisering

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.