Advies Afdeling advisering Raad van State : 35462 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 110
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35462, eindtekst

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35462-8 Tweede nota van wijziging

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

35462, Bijgewerkt t/m nr. 8 (Tweede NvW d.d. 14 december 2020)

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35462-7 Nota van wijziging

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35462-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35462-5 Verslag

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

35462-3 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Koninklijke boodschap

35462-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35462-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35462-2 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00