Verslag van een notaoverleg
Luchtvaartbeleid

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 18 juni 2020, over Luchtvaart en corona

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

28-05-2020
Lijst van vragen over het perspectief voor de Luchtvaart (Kamerstuk 31936-741)

15-05-2020
31936-741Perspectief voor de Luchtvaart

17-10-2019
35300-XII-28Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over de Royal Schiphol Group als koepel voor alle vliegvelden

18-12-2018
31936-543Motie van het lid Kröger c.s. over een planMER voor de Luchtvaartnota

04-07-2018
31936-496Motie van de leden Van Raan en Bruins over ondersteunen van omwonenden en belangengroepen

21-02-2018
29665-264Motie van het lid Laçin c.s. over inspraak van omwonenden en milieuorganisaties

14-02-2018
31936-445Motie van het lid Van Raan c.s. over breder definiëren van hinder als criterium