Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over devices zoals laptops en tablets onder de wet gratis schoolboeken scharen (t.v.v. 35300-VIII-163)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lammert van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Peter Kwint, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
Groep Krol/vKA 2
FVD 2
Van Haga 1
Tegen
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31293-606 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 december 2021, over digitalisering in het onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-593 Digitalisering in het funderend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Naar boven