Verslag van een algemeen overleg
Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2020, over Onderwijs en corona III Mbo

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

28-04-2020
31524-465Actieplan “Stages en leerbanen” van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

11-12-2019
31524-454Motie van de leden Kuik en Smals over opstellen van een strategie 'kansopleidingen'