Inbreng verslag schriftelijk overleg
Nationale Omgevingsvisie

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

23-04-2020
34682-48Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)