Inbreng verslag schriftelijk overleg
Nationale Omgevingsvisie

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

23-04-2020
34682-48Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

17-12-2019
32813-418Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nationaal plan voor de infrastructuur

05-12-2019
34682-38Motie van het lid Van Gerven over voorwaarden waaraan de NOVI moet voldoen

05-12-2019
34682-43Motie van de leden Regterschot en Van Eijs over de moties-Weverling een plek geven in de uitvoeringsagenda van de NOVI

20-11-2019
35300-XIII-43Motie van de leden Amhaouch en Bruins over verdozing van het landschap

22-05-2019
34682-15Motie van het lid Krol over aandacht voor innovatieve en intelligente technologieën

22-05-2019
34682-13Motie van het lid Krol over aandacht besteden aan ecologisch wonen en ecologische woonzones