Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 april 2020, over de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35441-3 Verslag (blanco)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

35441-2 Memorie van toelichting

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35441-1 Voorstel van wet

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Naar boven