Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over onderzoeken in het kader van de Rijkscoƶrdinatieregeling voor de radar in Herwijnen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31936-655 Motie van het lid Voordewind c.s. over het in kaart brengen van alternatieve locaties voor het radarstation

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Project militair radarstation Herwijnen (AO d.d. 04/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Vastgoed Defensie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Herwijnen

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:00

Herwijnen

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 11:15