Verslag van een schriftelijk overleg
JBZ-Raad

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele JBZ-Raad op 6 april 2020 via videoconferentie (Kamerstuk 32317-611)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.