Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Kamerstuk 35420-11)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Witzke, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-11 Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (2020Z05745)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30