Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, adjunct-griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
DENK 3
50PLUS 3
FVD 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4
SGP 3
Groep Krol/vKA 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 7 (Nota van wijziging d.d. 12 mei 2020)

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35418-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35418-7 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninklijke boodschap

35418-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35418-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35418-3 Memorie van toelichting

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

35418 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35418-2 Voorstel van wet

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven