Motie : Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen

Download

Indieners

 • Indiener
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Esther Ouwehand, Kamerlid PvdD
 • Medeindiener
  Geert Wilders, Kamerlid PVV
 • Medeindiener
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Thierry Baudet, Kamerlid FVD
 • Medeindiener
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-XVI-183 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Kamerstuk 35925-XVI-28)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29282-457 Verantwoording van subsidies verleend op grond van subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Kamerstuk 35925-XVI-28)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief regering

35925-XVI-28 Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35570-XVI-193 Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen en antwoorden

29282-439 Lijst van vragen en antwoorden over dilemma’s bonus 2021 (Kamerstukken 29282/25295-436)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

Lijst van vragen over dilemma’s bonus 2021 (Kamerstukken 29282/25295-436)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

29282-436 Dilemma’s bonus 2021

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Lijst van vragen en antwoorden

35650-2 Lijst van vragen en antwoorden over de Najaarsnota 2020

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

25295-771 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29282-408 Bonus voor zorgprofessionals

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-428 COVID-19 Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

35420-77 Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale maatregelen coronavirus (Kamerstuk 35420-23)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

35450-4 Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2020

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-383 Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 8 ‘Zorg voor kwetsbare mensen’

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-199 COVID-19: Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:30

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00