Motie : Motie van de leden Krol en Asscher over specifiek rekening houden met de positie van mantelzorgers

Download

Indieners

  • Indiener
    H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Activiteiten