Verslag van een algemeen overleg
Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2020, over Koninkrijksaangelegenheden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-03-2020
35300-IV-51Stand van zaken moties begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

10-10-2019
35300-IV-28Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een systematische data-infrastructuur

10-10-2019
35300-IV-27Motie van het lid Kuiken over een breed gedragen aanpak van de problemen op Curaçao