Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35405-12 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2020, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35405-4 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief Kamer

35405-3 Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

35405-2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

35405-1 Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Raming Tweede Kamer 2017

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Staten-Generaal (35300 IIA)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (AO d.d. 20/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Behandeling van de Raming 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven