Brief Presidium : Brief van het Presidium over een verzoek aan de planbureaus om een verkenning uit te brengen naar de mogelijkheden voor integratie van de Monitor Brede Welvaart in de begrotings- en verantwoordingssystematiek

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de directeur PBL

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de directeur SCP

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de directeur CPB

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer